Visszkereset / Megtérítési igény / Regressz

A váltóbírtokos (a kedvezményezett vagy a váltó hátoldalán megnevezett utolsó forgatmányos) követelése a megtérítési váltóadósokkal szemben, ha a váltót esedékességkor a váltó egyenes adósa (idegen váltó elfogadója, saját váltó kiállítója) nem fizeti meg.

Váltóbirtokosként (kedvezményezettként vagy utolsó forgatmányosként) a váltó összegéhez három időpontban juthatunk hozzá. Legkorábban a váltó lejárata előtt diszkontálással, majd a fizetés időpontjában, látra szóló váltó esetében annak egy éven belüli bemutatásakor bármikor. (Váltóügyletnél soha nem az adós keresi fel a hitelezőt, hanem mindig a hitelező a váltó főadósát vagy az általa a váltón megjelölt bankját, az ún. telepest.) 

A harmadik – és legkellemetlenebb – esetben: a lejáratot követően. Ha az egyenes váltóadós a váltót lejáratkor nem fizette ki, váltóbirtokosként megtérítési igény érvényesíthető a váltóátruházók, az elfogadvány kibocsátója és minden más váltókötelezett ellen, akik a váltót bárhol aláírták (pl. váltókezes).

Váltóbirtokosként azonban nemcsak esedékességkori nemfizetés esetén léphetünk fel megtérítési igénnyel, felléphetünk már esedékesség előtt is, ha 

  • a váltó elfogadását a címzett részben vagy egészben megtagadta, 
  • a címzett ellen – akár elfogadta a váltót, akár nem – fizetésképtelenségi eljárás indult vagy fizetéseit megszünteti, 
  • vagyonára a végrehajtás sikertelen maradt,
  • az elfogadásra be nem mutatható váltó kibocsátója ellen belföldön vagy külföldön fizetésképtelenségi eljárás indult.

A váltóelfogadás vagy a fizetés megtagadását közokirattal kell igazolni, ezt nevezzük óvásnak (elfogadás vagy fizetés hiánya miatt). Az óvás hivatalos személy által kiállított nyilatkozat arról, hogy a váltót annak lejáratakor bemutatták fizetés céljából a váltó egyenes adósának, aki megtagadta a váltó beváltását, azaz a fizetést. Az óvás felvétele a legtöbb nemzeti váltójog szerint egyben a váltóper elindításának előfeltétele is. Az a váltókötelezett, aki ellen a megtérítési igényt érvényesítettük, visszavásárlás ellenében követelheti tőlünk a váltót, az óvást és a fizetés tényét igazoló dokumentumot. 

A váltóperben érvényesíthető a teljes megtérítési igény, amely a váltó összege mellett kiterjed az esedékességtől számított hatszázalékos kamatra (Magyarország területén kibocsátott és fizetendő váltó tekintetében a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatra), az óvás és az értesítések költségeire, valamint a váltó összege után számított egyszázalékos váltódíjra.

Utoljára szerkesztve: 2021. augusztus 25.

Kapcsolódó témák
Utoljára megtekintett fogalmak

A Start Up Guide Galaxis támogatója a Magyar Fejlesztési Bank.
Ez a SUG Galaxis 1.0 nyilvános tesztüzeme. Az oldallal kapcsolatos észrevételeidet, javaslataidat örömmel fogadjuk a hibabejelentes@startupguide.hu címen!

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!