Váltó óvása / Óvatolása

Az óvás hivatalos személy által kiállított nyilatkozat arról, hogy a váltót annak lejáratakor bemutatták fizetés céljából a váltó egyenes adósának, aki megtagadta a váltó beváltását, azaz a fizetést.

Váltóbirtokosként (kedvezményezettként vagy utolsó forgatmányosként) a váltó összegéhez három időpontban juthatunk hozzá. Legkorábban a váltó lejárata előtt diszkontálással, majd a fizetés időpontjában, látra (megtekintésre) szóló váltó esetében annak egy éven belüli bemutatásakor bármikor. (Váltóügyletnél soha nem az adós keresi fel a hitelezőt, hanem mindig a hitelező a váltó főadósát vagy az általa a váltón megjelölt bankját, az ún. telepest.) 

A harmadik – és legkellemetlenebb – esetben: a lejáratot követően. Ha az egyenes váltóadós a váltót lejáratkor nem fizette ki, váltóbirtokosként megtérítési igény érvényesíthető a váltóátruházók, elfogadványnál a kibocsátó és minden más váltókötelezett ellen, akik a váltót bárhol aláírták (pl. váltókezes).

A váltóelfogadás vagy a fizetés megtagadását közokirattal kell igazolni, ezt nevezzük óvásnak (elfogadás vagy fizetés hiánya miatt). Az óvás (más néven óvatolás) felvétele a legtöbb nemzeti váltójog szerint egyben a váltóper elindításának előfeltétele is.

Az óvást az elfogadás végett történő bemutatásra megszabott határidőben kell felvenni: a határozott napra, valamint a kiállítás vagy a bemutatás után bizonyos időre szóló váltó kifizetésének hiánya miatt az óvást az elmulasztott fizetés napját követő két munkanap valamelyikén.  Az elfogadás hiánya miatt felvett óvás feleslegessé teszi a bemutatást fizetés végett és az óvást a fizetés hiánya miatt.

Az óvás felvételéhez fel kell keresnünk egy hivatalos személyt, rendszerint egy közjegyzőt, aki kiállítja a hivatalos okiratot. Az óvást azonban magára a váltóra írt és dátummal, valamint a címzett, illetve a fizetést teljesítő harmadik személy aláírásával ellátott nyilatkozat is helyettesítheti, kivéve, ha a kibocsátó a váltó szövegében közhitelű óvást kíván. 

Az óvással egyidejűleg életbe lépnek a váltótörvény szerinti értesítési kötelezettségek is. Ennek során előírt határidőben, előírt sorrendben valamennyi megtérítési váltókötelezett értesül arról, hogy a váltót az egyenes váltóadós nem (vagy csak részben) fizette ki, így érvénybe lép váltón tett aláírásukkal vállalt fizetési kötelezettségük:

  • A közjegyző által felvett óvásról maga a közjegyző értesíti a megtérítési váltókötelezetteket (ha címük a váltón nem szerepel, nekünk kell megadnunk). Az óvás és az értesítés költségeit természetesen vállalnunk kell. 
  • Ha az óvást váltóra írt nyilatkozat helyettesíti vagy a váltó kibocsátója óvás felvételét nem írta elő a váltón („óvás nélkül”), váltóbirtokosként négy munkanapon belül nekünk kell értesítenünk az elfogadás vagy a fizetés hiányáról azt a váltószereplőt, akitől a váltót közvetlenül kaptuk. Ez a személy lehet egy váltóátruházó, esetünkben az utolsó hátoldali forgató vagy a kibocsátó) és a váltókezest, ha a váltó avalváltó (olyan váltó, amelyen valaki aláírásával kezességet vállalt a váltó kifizetéséért).
  • Forgatott váltó esetén az általunk értesített váltóátruházó (az értesítés vételét követő két munkanapon belül) értesíti azt a szereplőt, aki a váltót rá ruházta, és így tovább, egészen a kibocsátóig.

Váltóbírtokosként (kedvezményezettként vagy utolsó forgatmányosként) lényeges, hogy a váltó kibocsátója, elfogadója, átruházói és kezesei egyetemlegesen kötelezettek megtéríteni a váltó összegét. A főadós nemfizetése esetén bármelyik megtérítési váltóadóstól kérhető a váltó összegének kifizetése, nem szükséges figyelembe venni kötelezettségvállalásuk sorrendjét. Ugyanez a jog illeti meg azt a váltókötelezettet is, aki a váltó összegét számunkra megtérítette (azaz a váltót visszaváltotta). Az a váltókötelezett, aki ellen a megtérítési igényt érvényesítettük, visszavásárlás ellenében követelheti tőlünk a váltót, az óvást és a fizetés tényét igazoló dokumentumot. 

Váltóbirtokosként a megtérítési igény érvényesítése során nemcsak a váltó el nem fogadott vagy ki nem fizetett összegét és az esedékességtől számított késedelmi kamatot kérhetjük, hanem az óvás és az értesítések költségét, valamint a váltó összege után számított egyszázalékos váltódíjat is.

Utoljára szerkesztve: 2021. augusztus 25.

Kapcsolódó témákUtoljára megtekintett fogalmak

A Start Up Guide Galaxis támogatója a Magyar Fejlesztési Bank.
Ez a SUG Galaxis 1.0 nyilvános tesztüzeme. Az oldallal kapcsolatos észrevételeidet, javaslataidat örömmel fogadjuk a hibabejelentes@startupguide.hu címen!

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!