WTO / World Trade Organisation / Kereskedelmi Világszervezet

A WTO a világkereskedelemmel foglalkozó egyetlen globális gazdasági intézmény.

Legfontosabb kapcsolódó témák

Export Import Vámtarifa / Vámtarifaszám

A World Trade Organisation a három legnagyobb nemzetközi gazdasági szervezet egyike, az IMF és a Világbank mellett. 1995-ben hozták létre a nemzetközi árukereskedelem elveit és játékszabályait tartalmazó GATT egyezményhez (General Agreement on Tariffs and Trade) csatlakozott államok.

A sok száz oldalas (ún. Marrakesh-i) szerződés részét képezi a WTO alapítására vonatkozó szabályok mellett a GATT oltalma alatt korábban létrejött valamennyi sokoldalú árukereskedelemre vonatkozó megállapodás [pl. vámértékegyezmény, dömpingellenes egyezmény, növény- és állategészségügyi megállapodás (SPS), a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás (TBT), valamint az újonnan megalkotott GATS (Altalános egyezmény a szolgáltatások kereskedelméről) és a TRIPS (Szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény)]. 

A jelenleg 164 tagú szervezet mintegy két tucat multilaterális egyezményt kezel, amelyek elfogadása a WTO-tagság előfeltétele. Több olyan sokoldalú (ún. plurilaterális) egyezményt is létrehoztak, amelyek elfogadása a tagságnak nem előfeltétele. Ilyen pl. a Kormányzati közbeszerzésekről szóló egyezmény (GPS) vagy a Kereskedelemkönnyítési megállapodás (TFA).

A WTO a nemzetközi jog által hivatalosan elismert szervezet, titkársága Genfben működik, fő döntéshozó szerve a kétévente tanácskozó Miniszteri Konferencia. A tagok valamennyien egy szavazattal rendelkeznek (legyen az pl. az USA vagy Burundi, Japán vagy Mauritius), döntéseiket konszenzussal hozzák. Valamennyi EU-tagállam saját jogon tagja a WTO-nak, de az unió közös kereskedelempolitikája okán az EU képviseli tagállamait. 

Működése alapelvek betartásán nyugszik. Ezek: 

legnagyobb kedvezmény elve (a tagok külföldit külföldivel tesznek egyenlővé saját országukban, főként az importvámok alkalmazásánál); 

viszonosság elve (a tagok azonos módon viszonyulnak egymáshoz); 

nemzeti elbánás elve (a tagok jogi és/vagy magánszemélyei a meghatározott területeken a hazaiakkal azonos jogokat élveznek, és azonosak kötelezettségeik is); 

nyilvánosság (átláthatóság) elve (a nemzeti kereskedelempolitikai szabályok egyértelműek, átláthatók és nyilvánosak); 

konzultációs kötelezettség elve (a tagok egymás közöti kereskedelmi tárgyú vitáikat tárgyalások révén oldják meg a WTO vitarendezési mechanizmusa keretében).

A WTO tevékenységi köre felöleli a kereskedelmi liberalizációra vonatkozó döntéseket (áruk, szolgáltatások, szellemi termékek kereskedelmi akadályainak lebontása), nemzetközi kereskedelmi tárgyalások szervezését és folytatását, a nemzeti kereskedelempolitikák meghatározott időnkénti monitorozását, a tagok közötti nemzetközi kereskedelmi viták rendezését, együttműködést más nemzetközi szervezetekkel (az ENSZ mellett számos világméretű szakmai szervezettel, regionális gazdasági szervezetekkel).

A szervezet határozatai tagjaira kötelezők, a szabályokat megsértőket szankcionálhatja is. Nem lezárt szerződés alapján, hanem folyamatosan változó szabályokkal működik, ezeket a tagok ún. „körtárgyalások” (más néven fordulók, azaz Rounds) során fogadják el konszenzussal.

Utoljára szerkesztve: 2021. augusztus 25.

Kapcsolódó témákUtoljára megtekintett fogalmak

A Start Up Guide Galaxis támogatója a Magyar Fejlesztési Bank.
Ez a SUG Galaxis 1.0 nyilvános tesztüzeme. Az oldallal kapcsolatos észrevételeidet, javaslataidat örömmel fogadjuk a hibabejelentes@startupguide.hu címen!

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!