Konformitásvizsgálat / Megfelelőségértékelés

Egy termék megfelelőségének tanúsítása az adott termékre vonatkozó uniós irányelv termékbiztonsági követelményeinek.

Megfelelőségértékelésen általánosságban olyan értékelési eljárást értünk, amely azt bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatban meghatározott követelmények teljesültek. 

Az áruk egységes piacon belüli mozgásánál konformitásvizsgálaton azt a folyamatot értjük, amelyen valamennyi uniós jogszabállyal harmonizált terméknek át kell mennie, mielőtt a belső piacon (az EGT-n belül) bárhol forgalomba hozható lenne.

A konformitásvizsgálat lépéseit az ipari termékekre vonatkozó irányelvek (a tagállamok nemzeti jogszabályai) lépésről lépésre meghatározzák. Rögzítik, hogy mikor végezheti ezt a vizsgálatot maga a gyártó, és milyen termékeknél kell bevonnia egy erre feljogosított szervezetet. Meghatározzák, miként jogosult egy bevizsgáló szervezet megfelelőségértékelést végezni, s hogy az uniós szabályok szerint lehetséges bevizsgálási módszerek (ún. modulok) közül melyikkel végezhető el a konkrét termék megfelelőségvizsgálata.

Az uniós szóhasználatban a megfelelőségértékelést végző szervezetek a tagállamok ún. bejelentett szervezetei (notified bodies), amelyek tagállami akkreditációjukat követően kapják meg ezt a jogosítványukat.

A megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálása annak hivatalos elismerése egy független harmadik fél által, hogy egy szervezet vagy természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) meghatározott követelmények szerinti elvégzésére. Az EU-tagállamok mindegyikében a megfelelőségértékelési szervezetek akkreditálására kijelöltek egyetlen akkreditáló testületet, amely tagja az Európai Akkreditációs Együttműködésnek. Magyarországon ez a szervezet a NAH – Nemzeti Akkreditációs Hatóság. 

Akkreditálást követően a tagállamok bejelentik az Európai Bizottságnál az országukban akkreditált megfelelőségértékelési szervezeteket, amelyek EGT-dimenziójú jegyzéke megtalálható az Európai Bizottság NANDO rendszerében.

E szervezetek közül választja ki a megfelelőségvizsgálat megrendelője (a gyártó, az importőr, a meghatalmazott képviselő) azt a szervezetet, amely illetékes lehet az adott termék megfelelőségét tanúsítani, s végezteti el vele szerződéskötést követően a tanúsítási vizsgálatot (a műszaki dokumentáció és a termék uniós követelmények szerinti termékbiztonsági vizsgálatát). 

Bármely tagállam bármely gyártója bármely tagállam bejelentett szervezetét felkérheti, e szervezetek EGT-szerte egymás versenytársai. Sikeres konformitásvizsgálatot követően állítják ki a konformitásigazolást (Declaration of Conformity), és teszik fel a gyártó termékeire a CE jelölést. E folyamatot követően szabad csak a terméket a belső piacon forgalomba hozni.

Tudnunk kell, hogy a brit kilépést követően az Egyesült Királyság valamennyi bejelentett szervezete elvesztette azt a jogosultságot, hogy az uniós szabályok szerint konformitásvizsgálatot végezzen és erről igazolást adjon ki. Vonatkozik ez az unióba irányuló brit exporttermékek mellett más harmadik országból származó exporttermékekre vagy uniós gyártók termékeire is. 

Utoljára szerkesztve: 2021. augusztus 24.

Kapcsolódó témák


Utoljára megtekintett fogalmak

A Start Up Guide Galaxis támogatója a Magyar Fejlesztési Bank.
Ez a SUG Galaxis 1.0 nyilvános tesztüzeme. Az oldallal kapcsolatos észrevételeidet, javaslataidat örömmel fogadjuk a hibabejelentes@startupguide.hu címen!

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!